U kvizu možete sudjelovati na Facebook stranici www.facebook.com/europaukinu.eu na Dan Europe, 9. svibnja od 18 sati. Nagrada: Propusnica za tri mjeseca filmova u Kinu Metropolis.