(Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari), drama, Rumunjska, 140”, r. Radu Jude, gl. Iona Iacob, Alex Bogdan, Alexandru Dabija, Ion Rizea, Claudia Ieremia

Mnogi smatraju masovno ubojstvo Židova u Odessi 1941. početkom Holokausta. Novi film Radu Judea prati kazališnu redateljicu Marianu čija nova predstava pokušava rekonstruirati taj važan događaj u rumunjskoj povijesti. Mariana shvaća kako sadašnjost nije toliko drugačija od prošlosti kada se susretne s problemima u pripremi projekta, mnogi glumci odbijaju raditi s pripadnicima romske manjine. Film je politčki britak, inteligentan i privlačan, ali i vrvi humornim scenama.

Nagrada za najbolji film na Karloy Vary Festivalu.